Stress och Stresshanterings kurs

En 2-dagars utbildning i Stress, Stresshantering, Målsättning,

Gruppdynamik och kommunikation.


En helhetsutbildning som ger dig verktyg att hantera din stress men också en förståelse för hur du och dina medarbetare fungerar som grupp och hur ni på bästa sätt kan kommunicera och samarbeta med varandra.


Vare sig det gäller hemma till vardags eller mot gemensamma mål i organisationen eller i idrottsföreningen.


Stress - Ett modeuttryck eller ett verkligt hot mot dig och din hälsa?


Stress har alltid funnits hos både människor och djur och varit nödvändig för att klara sig undan faror.

Men kronisk stress utgör ett mycket allvarligt hot mot din hälsa.


En helt unik 2-dagars utbildning som vänder sig till dig som arbetar inom HR, arbetsledare, företagshälsovård, till dig som jobbar på golvet där du möter kunder/klienter. Hur reagerar din omgivning på stress, hur reagerar du på stress?


Denna kurs/utbildning skiljer sig väldigt mycket från de tidigare du gått i ämnet.


Dessa har med all sannolikhet fokuserat på VAD.

Vad som är fel, vad som ska göras etc, vi lägger vårt fokus helt annorlunda, på VARFÖR.

Varför uppstår det konflikter. Varför reagerar du/han/hon på ett visst sätt.

Hur ska du göra för att kommunicera med dina medarbetare, din fru eller din man?


”Tankeväckare. Hade ingen aning om någonting av detta. Helt otroligt intressant”

Erik Dahlman, Telia

På dessa två dagar tar vi upp och arbetar med ämnen som:


- Tecken på stress och utbrändhet

- Positiv vs Negativ Stress - Är det någon skillnad?

- Vad händer i kroppen vid stress? Långsiktiga konsekvenser.

- Hur hanterar kvinnor stress? och männen. Är det lika?

- Utmattad. Vad är det? Är det någon skillnad på utmattad och utbränd?

- Påverkas vi fysiskt av vår psykiska hälsa?

- Vad har vi för försvar till vårt förfogande och hur kan vi påverka detta?

- Spelar vår tolkning av situationer in? Hur kan vi påverka vår tolkning?

- Spelar vår personliga attytyd/tro någon som helst roll in i bilden?

- Hur ser din tro på dig själv ut? Spelar den någon roll?

- Hur ändrar vi våra tankar?

- Kan vi bara sluta att tänka negativa tankar?

- Vilka olika personlighetstyper finns det och hur kommunicerar man med dessa? Är det lika?

- Vårt undermetna. Sätter den käppar i hjulet för oss? Vad beyuder det ”undermedvetna”?

- Får vi energi av vissa sitaitioner? Kan vi dräneras på energi? Vad är energi?

- Varför kommer vi så sjukt bra överens med vissa personer men inte alls med andra?

- Spelar det någon roll vad som programmerades av andra i vår barndom?

- Går vi på program som andra har programmerat?

- Sitter du i förarstolen i ditt liv, eller passivt i passagerarsätet? Varför?

- Målsättning. Bara ett fancy ord, eller något viktigt?

- Livet är som två oxar som plöjer en åker? Vad betyder det?

- Livet är som en fotbollsmatch. Om du ligger under, ändra taktik. Hur?

- Vad har vi för drivande krafter som hjälper oss mot våra mål och vilka hindrande krafter har du i ditt liv som hindrar dig att gå framåt?


Detta är några av de ämnen vi tar upp, men det är mycket mer än detta.


Vi varvar föreläsning men demonstrationer om hur vår kropp faktiskt fungerar i en stressfylld situation, övningar, grupparbeten och mycket skratt.


Kärnan är att vi ser saker och ting på ett helt annat sätt än andra gör, de fokuserar på VAD som ska göras, medan vi fokuserar på VARFÖR det sker..


För vem:


Utbildningen vänder sig till dig som till vardags utsätts för stress, på jobbet, föreningen och/eller hemma och du måste dessutom kommunicera med andra människor. För dig som behöver hjälp med stresshantering, målsättning, för dig som arbetar i en

grupp, leder en grupp, avdelning.


För dig som vill veta hur gruppdynamik och kommunika-

tion kan förbättras. Vill veta hur DU ska sätta dig i förar-

stolen och inte passivt sitta i passagerarsätet och hoppas att

andra ska hjälpa dig.


Företagare, ledningsgrupp, HR, idrottsledare, gruppavdelnings-ansvarig, du som jobbar i företagshälsovård och för dig som vill veta mer och hur och varför du reagerar som du gör och hur du ska kunna kommunicera bättre med din partner.

Här har vi ingen prestige.

Målsättning:

 

Målet är att ge kunskaper och förståelse för hur: (OBS, ett axplock av målen)

 

- Få dig/företaget/organisationen/laget hur stress påverkan på kroppen under kort sikt men framför allt långsiktiga konsekvenser

- Få dig/företaget/organisationen/laget att inse hur du som individ ska kunna påverka din situation och stress

- Få dig/företaget/organisationen/laget förstå hur du kan påverka utveckling på ditt företag/lag och hjälpa andra nå sin potential.

- Få dig/företaget/organisationen/laget förstå och påverka hur du tolkar signaler/situationer. 

- Få dig/företaget/organisationen/laget förstå hur man kommunicerar med sina kollegor/vänner/idrottslag/man/maka/föräldrar

- Få dig/företaget/organisationen/laget att förstå vilka tecken det finns på att du, eller en medarbetare är på väg in i väggen.

- Få dig/företaget/organisationen/laget att förstå att män och kvinnor hanterar och bearbetar stress på olika sätt.

- Få dig/företaget/organisationen/laget förstå att det du sår på våren för du skörda på hösten.

Kursavgift:


Priset för en 2-dagars kurs ligger (under 2018) på 6 500 kr per person.


I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Lokalhyra. Moms tillkommer.


Detta pris gäller om du eller ditt företag/förening skickar enskilda individer till kurser som jag förser med lokal.

Då kan det komma personer från många olika företag och/eller organisationer.


Maxdeltagare på dessa kurser är 16 st.


Om du vill att jag ska komma ut till ditt företag eller organsiation, kontakta Micke för offert.


Läs mer på www.QINOpractictalk.com


Adresser i SverigeStockholm: Gästrikegatan 15

Tyresö: Trångsundsvägen 50A


Kommunikation / Boka tid:


 

Mikael Dahlström

Telefon: +46 (0)707 - 99 66 36

E-post: Mikael@QINOpraktik.se

Kommunikation / Boka tid:


 

Cecilia Dahlström

Telefon: +46 (0)703 - 22 88 68

E-post: Cecilia@QINOpraktik.se

Följ oss på


Copyright © All Rights Reserved