Vad är QINOpractc Medicine

QINOpraktik, eller QINOpractic Medicine

 

QINOpraktik är en kombination av Kiropraktisk och kinesisk filosofi och behandlingstekniker som härstammar från till exempel Kinesiologi, Osteopati, EFT, NLP och Massageterapi som fått namnet QINOpraktik.

 

QINOpraktik är en manuell behandlingsform som betonar kroppens helhet och självreglerande/självläkande förmåga.

 

Fysiska, psykiska och kemiska obalanser men framför allt negativa tankar/rädslor och stress leder ofta till störningar i våra kroppar. Precis som loggan indikerar så är detta en kombination av öster- och västerländsk filosofi och medicin, där balans är nyckelordet.

Grundare:

 

QINOpraktik grundades av Mikael Dahlström som 2005 kombinerade ovan nämnda tekniker till en egen behandlingsform och filosofi, vilken fick namnet QINOpraktik och några år senare QINOpractic Medicine, när vi startade vår utlandslansering i England.

 

Mål:

QINOpraktikens mål är att upprätthålla balans mellan struktur, psyke och kemi.

QINOpraktik skiljer sig oerhört från all annan form av behandling.

Vi behandlar obalanser i kroppen och jagar inte efter symptom.

För oss är symptom bara slutresultatet av att något inte står rätt till i kroppen. Vi brukar likna det med dominobrickor som faller på varandra. Symptomet kanske är nummer 10 i ordningsföljden.

Vi kan inte utgå från denna bricka i våra behandlingar, utan vi letar efter den första dominobrickan i kedjan, det är denna som vi vill "behandla".


Till exempel är ett diskbråck bara slutresultatet till en tidigare funktionell obalans (muskulära obalanser i ryggen, eller kring höften) inte själva grundorsaken.

Grundprinciper och filosofi:


Grundprincipen inom QINOpraktiken är att rörelseapparaten, cirkulationen, fysisk- & psykisk hälsa/ohälsa och nervsystemet bildar en helhet.

Vidare utgår QINOpraktik från att struktur (t. ex muskulatur) och funktion (rörelse t. ex i en led) är ömsesidigt beroende av varandra.


Nästan alla kiropraktorer, naprapater och massörer utgår från struktur, det är något fel på strukturen. Kiropraktorn utgår från lederna medans naprapaten och massören utgår från att det är fel på musklerna. Vi gör ingetdera.

Vi fokuserar inte på strukturen. Den spända musklen eller dåligt fungerande leden är endast slutresultatet av en tidigare funktionell, mental eller strukturell obalans.

Det är denna obalans vi vill hitta och behandla - inte slutresutatet, det som du upplever som symptom.

Symptom och orsak är oftast helt olika.

Till exempel huvudvärk.

Symptom: Huvudvärk

Orsak: Tror du att det är fel i pannbenet bara för att smärtan sitter där?

Nej oftast inte, det kan vara brist på vatten, för mycket alkohol, stress, spänd nacke och så vidare, det är detta som är orsaken. Detsamma gäller t ex axelsmärta och knäsmärta.

 

Slutsats: För att få en långsiktig förbättring på dina besvär måste terapeuten hitta de bakomliggande orsakerna, vilket oftast betyder en mer holistsikt behandling/ synsätt än att bara symtombehandla.

En annan mycket viktig beståndsdel inom QINOpraktik är vårt psykiska/

emotionella tillstånd. Hur du mår mentalt (psyke) påverkar även din kropp (soma).


Ett exempel är hur du tolkar signaler utifrån (eller inifrån) - en depression kan leda till fysisk smärta, på samma sätt som kronisk smärta kan leda till depression.

Vi är inga samtalsterapeuter, men behandlar hur kroppen reagerar på en rädsla, en oro, svårigheten att säga nej etc.


För en ännu utförligare presentation, besök vår skolas hemsida: www.QINOpraktik.se

VI:

Mikael och Cecilia Dahlström

Telefon:   

Micke:   +46 (0)707 -99 66 36

Cissi:      +46 (0)703 - 22 88 68

 

E-post

Micke:   Mikael@qinopraktik.se

Cissi:      Cecilia@qinopraktik.se

 

Besöksadress:

Tyrseö: Trångsundsvägen 50A

Stockholm: Gästrikegatan 15

Dahlströms QINOpraktik

och Rehab

QINOpractic Talks


Om våra kurser och föreläsningar för väntande- och/eller nyblivna föräldrar samt stresshantering för framförallt företag

Svenska QINOpraktikskolan


Om skolan och QINOpraktik som helhet

Adress i Sverige

 

 

Kommunikation / Boka tid:

 

Mikael Dahlström

Telefon: +46 (0)707 - 99 66 36

E-post: Mikael@QINOpraktik.se

Kommunikation / Boka tid:

 

Cecilia Dahlström

Telefon: +46 (0)703 - 22 88 68

E-post: Cecilia@QINOpraktik.se

Följ oss på

Copyright © All Rights Reserved